Till huvudinnehållet

Reparation eller delreparation av tätskikt. Är det godkänt att reparera tätskikt i våtrum?

Med delreparation av tätskikt menar vi när man utför en åtgärd i våtrummet som kräver att tätskiktet avlägsnas i en del av utrymmet för att sedan återställas. Detta kan vara aktuellt t.ex. då golvvärmesystem ska repareras, då golvbrunn måste bytas ut eller då man fått ett läckage igenom tätskiktet. GVK rekommenderar att man utför en tätskiktsinstallation med så få skarvar som möjligt. Ofta leder en delreparation till fler skarvar än när man installerar tätskikt i hela utrymmet och resultatet kan oftast inte likställas med ett utförande där tätskikt installeras i hela utrymmet på en gång. I första hand ska man rådfråga sin tätskiktsleverantör som ska ha en anvisning för hur delreparation ska ske. Det är också viktigt att kontrollera att delreparation kan ske med bibehållen produktgaranti. Saknas anvisning eller garanti för delreparation rekommenderar GVK inte en delreparation. Av praktisk erfarenhet vet vi att plastmattor kan delrepareras med gott resultat och att tätskiktsfolier har goda förutsättningar för detta.