Till huvudinnehållet

Tröskel saknas. Kan man ha tätskikt i utrymme utan tröskel?

Ja. Det är beställaren som avgör om det ska finnas en tröskel. Det finns dock ett önskemål från skadeförsäkringsbolagen om en nivåskillnad på minst 20 mm mellan golvbrunnens sil i duschplats och ytskiktet vid platsen för tröskeln.

I små utrymmen kan detta vara svårt att uppnå men fallreglerna ska följas.

Vid klinker på golv måste fästmassan förseglas mot intilliggande rum med fuktkänslig byggnadsdel eller ytskikt. Fästmassan transporterar fukt och kan orsaka skador vid dörröppningar eller på angränsande trägolv.