Till huvudinnehållet

Får man bygga en klack för rörgenomföringar i badrumsgolv?

En relativt vanlig fråga är huruvida det är godkänt eller inte enligt gällande branschregler att gjuta en så kallad ”klack” runt rörgenomföringar. Fördelen med metoden är att själva rörgenomföringen inte förekommer i golvet där den riskeras att begjutas med vatten och därmed kan leda till fukt- eller vattenskada. Nackdelen har visat sig vara svårigheter att ansluta tätskikt och att det fortsatt varit utsatt för fukt- och vattenbegjutning i form av droppläckage, kondensvatten etcetera.

Metoden att gjuta en klack har tidigare använts och bland annat varit beskriven i VVS-branschens branschregler Säker Vatten 2011. Att gjuta en klack var då godkänt enligt branschreglerna, men enbart vid servisledning/tappvatten i tvättstuga i småhus. Marknadens tätskiktsprodukter var dock inte anpassade för att kunna täta runt rör med dessa förutsättningar, det fanns för mycket frihetsgrader och ett behov av att standardisera utförandet. I branschreglerna för tätskikt Säkra Våtrum 2016 så förtydligades, i samverkan med VVS-branschens branschregler, därför kravet på rörgenomföringar i golv och metoden att gjuta klack ersattes med genomföringshylsa:

Säkra Våtrum 2016:
4.1 Rörgenomföring som bryter golvets tätskikt
Rörgenomföring i golv i tvättstuga, apparatrum eller i annat utrymme med vattenvärmare, värmepump eller liknande kan utföras med genomföringshylsa. I småhus som inte har tvättstuga eller annat apparatrum kan rörgenomföring till vattenvärmare, värmepump eller liknande göras med en genomföringshylsa i bad- eller duschrumsgolv, dock inte i plats för bad eller dusch.

Säkra Våtrum 2021:
5.1.4. Undantag för rörgenomföring som bryter golvets tätskikt
I bad- och duschrum eller i tvättstuga där det finns vattenvärmare, värmepump eller vattenmätare ska rörgenomföringar till eller från sådana apparater utföras med rörgenomföringshylsa.