Till huvudinnehållet

Mjukfog och silikon. Hur byter man ut en mjukfog i ett våtrum?

Mjukfogar riskerar att bli smutsiga och se fula ut med tiden. Under de första åren kan man normalt rengjöra med härför avsett medel . Men så småningom kan man bli tvungen att avlägsna fogen och montera en ny.

Se till så att rätt typ av mjukfog används, så kallad sanitetssilikon. Anlita alltid en fackman för att utföra arbetet, så att du inte skadar tätskikten i våtrummet.