Till huvudinnehållet

Måste fall finnas på hela golvytan?

I Boverkets byggregler (BBR, Kap. 6:5335) står att i utrymmen med golvavlopp ska golvet och dess vattentäta skikt ha fall mot avloppet i de delar av utrymmet som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet.

GVKs branschregler och då särskilt reglerna om fall har till syfte att våtrumsentreprenören med god marginal ska kunna leva upp till Boverkets krav. Därför finns krav på lutning på "övrig" yta, även om Boverket endast kräver en yta i våg.

GVK har alltså ett annat krav i branschreglerna än vad lagkravet är. Det innebär att en avvikelse från branschreglerna i ett sådant sammanhang ändå leder till ett fackmässigt resultat som lever upp till myndighetens krav.

Läs mer om fall mot golvbrunn och toleranser för lutning.