Till huvudinnehållet

Regelavstånd i vägg och förstäkning av bjälklag. Vad gäller?

Centrumavståndet mellan reglar i vägg och bjälkar i golv bör ligga inom spannet 300-600 mm och förstärkas med lämpliga skivor för att kunna utgöra underlag för tät- och ytskikt. Det är speciellt viktigt vid keramiska ytskikt. Rådgör alltid med skivmaterialleverantören för att säkerställa rätt konstruktion för just ditt utförande av våtrummet.

Traditionellt har man sagt sig kunna kakla på vägg med enkel 13 mm kartonggips på 70 mm reglar på max c 450 mm och max takhöjd om cirka 2,5 meter. Med större regelavstånd krävs dubbla skivor.

På golv kan man lägga klinker om träbjälklag förstärks enligt någon av de tre metoder som benämns i Säkra Våtrum. Se Förstärka träbjälklag.