Till huvudinnehållet

Spånskiva på golv av kvalitet V313-P5. Måste man välja den?

GVK rekommenderar en fukttrög skiva (V313-P5) som rör sig mindre mellan sommar och vinter då relativa fuktigheten inomhus ökar och minskar i uppvärmda bostäder. Det är av särskild betydelse då variationer med årstiderna inverkar på icke uppvärmda sommarstugor. Rörelse kan i vissa fall resultera i en tendens till veckbildning på plastmatta dvs. skönhetsfel, men troligen inte vattenskada. I normalt uppvärmda bostäder som inte utsätts för lika stor fuktvariation är kravet på högsta fuktstabilitet inte lika viktigt.