Till huvudinnehållet

Förhöjningsring, är det godkänt?

Om en golvbrunn är placerad lägre än det underlag som tätskiktet ska appliceras på, och det inte är möjligt att höja golvbrunnen, kan en förhöjningsring installeras för att möjliggöra anslutning av tätskikt.

Förhöjningsringen måste vara typgodkänd för den specifika golvbrunnen, rådgör alltid med det GVK-auktoriserade företaget och leverantören av golvbrunnen om du är osäker.