Till huvudinnehållet

Beställ Säkra Våtrum – de nya branschreglerna!

Nu är de här, de uppdaterade branschreglerna för fackmässig installation i våtrum. En omfattande samordning med de näraliggande organisationerna Säker Vatten och BKR samt insamling av erfarenheter och återkoppling från GVK-företagen har lett fram till Säkra Våtrum 2021:1. Syftet är att gällande branschregler ska vara tydliga, enkla att förstå samt följa aktuella lagkrav och teknisk utveckling.

Nu är de här, de uppdaterade branschreglerna för fackmässig installation i våtrum. En omfattande samordning med de näraliggande organisationerna Säker Vatten och BKR samt insamling av erfarenheter och återkoppling från GVK-företagen har lett fram till Säkra Våtrum 2021:1. Syftet är att gällande branschregler ska vara tydliga, enkla att förstå samt följa aktuella lagkrav och teknisk utveckling.

Branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1 är nu publicerade och finns att hämta som pdf eller beställa som trycksak.

– Säkra Våtrum är stommen i GVKs utförandekoncept för en fackmässig installation. Det är därför av största vikt att branschreglerna speglar den aktuella utvecklingen och är tydliga, säger Johan Aspelin, vd på GVK.

- Vi vill passa på att tacka alla GVK-företag som återkopplat erfarenheter, kommit med synpunkter och uppmärksammat oss på oklarheter. Den här återföringen av praktiska erfarenheter har haft en central plats i jobbet med uppdateringarna.

Säkra Våtrum 2021:1 finns att ladda ned som pdfeller beställa som trycksak.

De nya branschreglerna gäller för alla installationer som påbörjas efter 1 januari 2021. Här hittar du information om de viktigaste förändringarna. Samtliga tidigare gällande branschregler, ända från februari 1988, finns tillgängliga som referens.