Till huvudinnehållet

Uppdaterade branschregler Säkra Våtrum 2021:1; Vad ändras? Fönster i våtrum

Fönster ska placeras utanför plats för bad eller dusch. Tidigare har detta varit en rekommendation. I de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1 framgår tydligt vad som är en fackmässig installation samt vad som är att betrakta som avvikelse och alltså inte följer gällande branschregler. Skärpningen innebär att risken för fukt- och vattenskador minimeras.

Fönster ska placeras utanför plats för bad eller dusch. Tidigare har detta varit en rekommendation. Nu framgår det tydligt vad som är en fackmässig installation samt vad som är att betrakta som avvikelse och alltså inte följer gällande branschregler. Skärpningen innebär att risken för fukt- och vattenskador minimeras.

Det är en av de viktiga nyheterna när de reviderade branschreglerna Säkra Våtrum börjar gälla den 1 januari 2021.

- Fönster i bad- och duschplats är en riskkonstruktion, som man ska undvika. Vattenstänk och vattensprut från duschen ger en ökad risk för vattenskador när ett fönster är installerat i den mest exponerade delen av våtrummet, säger Johan Aspelin, vd på GVK. Kravet har förtydligats eftersom fukt- och vattenskador vid fönster och yttervägg kan få stora, kostsamma konsekvenser.

Utdrag ur branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1:

8. UTFÖRANDE AV TÄTSKIKT

8.10 Tätskikt vid fönster

8.10.1 Krav
• Fönster ska ej placeras i plats för bad eller dusch.
• Om fönster är placerad i våtzon 1 ska väggens tätskikt anslutas mot fönsterkarmarna.
• Tätskiktet ska anslutas mot fönsterkarm enligt tätskiktsleverantörens anvisning.
• Fönstersmygar i bad- och duschutrymmen ska luta in mot badrummet för att säkerställa avrinning.

8.10.2 Rekommendationer
• Det rekommenderas att fönstrets underkant placeras minst 150 mm över golv.
• Om det finns fönster i bad och duschutrymmen som är placerat så att fönstret riskerar att bli utsatt för vattenstänk, bör brukaren använda ett duschdraperi eller liknande för att skydda fönstret.

Branschreglerna Säkra Våtrum uppdateras den 1 januari 2021. Reglerna är samordnade med de närbesläktade branschorganisationerna Säker Vatten och BKR, Byggkeramikrådet. I en serie artiklar kommenterar GVK de viktigaste förändringarna i branschreglerna, varför de gjorts och vad det rent praktiskt innebär för våtrumsentreprenören. Säkra Våtrum 2021:1 gäller samtliga installationer som påbörjas efter 1 januari 2021.
https://www.gvk.se/branschregler/revidering-branschregler-2021/

Här läser du om andra viktiga förändringar i de uppdaterade branschreglerna;
Enklare att läsa och förstå

Säkrare rörgenomföring med större avstånd

Täta plastmatta mot rör

Rör som bryter golvets tätskikt

Förtydligade krav i våtzon

Krav vid dörröppning i våtrum
Genomföring för el i våtrum

Golvets lutning mot golvbrunn i våtrum