Menu

Revidering av GVK:s branschregler

För att GVK:s branschregler om säkra våtrum ska hållas uppdaterade med relevant information och följa med i utvecklingen revideras de vart femte år. För att reglerna ska utformas på ett korrekt sätt är detta en lång och tidskrävande process, där både myndigheter, försäkringsbolag och andra aktörer på marknaden ska göra sin röst hörd för att stödja samordning i branschen. GVK kommer tillsammans med BKR och Säker Vatten att börja en gemensam revidering där synpunkter tas emot av branschens olika referensgrupper. De nya branschreglerna planeras att träda i kraft i Januari år 2021.

Information om revideringen kommer fortlöpande att läggas upp på www.gvk.se. Synpunkter om revidering mailas till info@gvk.se, ange ”Revidering 2021” som referens.

Övergripande tidplan för revidering av Säkra Våtrum

Beslut om revidering fattas i styrelsen    Mars 2019 
Referensgruppsträffar  April - December 2019
Granskning första utkast Januari 2020
Remissomgång 1 Juni 2020
Remissomgång 2  Juni - Augusti 2020
Färdig version till remissgrupper September 2020
Branschregler och utbildningsmaterial släpps November 2020
Branschreglerna Säkra Våtrum börjar gälla  Januari 2021

Nu 573 120 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak