Menu

Vattenskada. Försäkringsbolagets ansvar vid skada. Vad anser GVK

Varje skadeförsäkringsbolag har sina unika regler men de är ganska lika. Huvudregel är att ersätta följdskador när ett tätskikt, en apparat eller rörledning läckt. Man bör kontrollera med sitt försäkringsbolag i vilken omfattning tät- och ytskikt eventuellt ersätts samt vilka åldersavdrag som tillämpas.

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Aktuellt

Ladda ner senaste branschreglerna

Pressmeddelanden för våtrumsintresserade

Våtrumsanmälan för GVK-företag

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak