Menu

Vattenskador

 • Vattenskada. Försäkringsbolagets ansvar vid skada. Vad anser GVK

  Varje skadeförsäkringsbolag har sina unika regler men de är ganska lika. Huvudregel är att ersätta följdskador när ett tätskikt, en apparat eller rörledning läckt. Man bör kontrollera med sitt försäkringsbolag i vilken omfattning tät- och ytskikt eventuellt ersätts samt vilka åldersavdrag som tillämpas.

 • Hur många vattenskador uppstår till följd av läckage genom tätskikt på vägg?

  En relevant att fråga sig hur stor andel av vattenskador i våtutrymmen som uppstår på vägg till följd av läckage genom tätskikt. Fuktskadade skivmaterial är ett "andrahandsproblem" till följd av orsaker så som bristfälliga tätskiktsprodukter och slarvigt montage, rörgenomöringar samt infästningar.

  Vattenskadecentrum samlar löpande i inrapporterade vattenskador från svenska försäkringsbolag och publicerar årligen en vattenskaderapport. I Vattenskaderapporten 2013 går att utläsa att fördelningen mellan andel skador är 76% golv samt 24 % vägg där skadeorsakerna på vägg fördelas enligt följande:

  • Tätskiktet 61 %
  • Rörgenomföring 15 %
  • Anslutning vägg/golv 13 %
  • Skarv/fog i tätskikt 9 %
  • Skruvinfästning 2 %
  • Mekanisk åverkan 0 %

  Bristfälliga tätskikt eller tätskiktsmontage står enskilt för 61 % som skadeorsak där fördelningen bland de skadade tätskiktstyperna var:

  • Vätskebaserat tätskikt 58 %
  • Membranisolering 18 %
  • Tätskikt saknas 17 %
  • Plastmatta 5 %
  • Folie 2 %

  Skador på vägg i våtutrymmen till följd av läckage genom tätskikt är relativt få i förhållande till skador på golv. Av de skador som uppstår på vägg är utgör bristfälliga tätskiktsprodukter en stor andel. Hela rapporten finns tillgänglig via Vattenskadecentrums hemsida http://www.vattenskadecentrum.se/vattenskaderapporter/

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak