Menu

Vad är en våtrumsskiva och vilka typer av våtrumsskivor finns det?

Våtrumsskivor är en produktgrupp av skivor som, till skillnad från traditionella väggskivor som består av en gipskärna med yta av pappkartong, har egenskaper som tål högre fuktbelastning med kritisk fuktnivå upp till 85 % RF innan mikrobiell tillväxt, formförändringar m.m. uppstår.

Som ett alternativ till traditionella kartongklädda gipsskivor finns det idag följande typer av våtrumsskivor på marknaden:

  • Gipstyp med glasfiberyta. Skiva med kärna av impregnerad och glasfiberarmerad gips och glasfibermattor inbäddade i ytorna. Monteras som en traditionell kartonggipsskiva.

  • Cementtyp med glasfiberyta eller fiberarmering. Innehåller cement, vatten och kaklstensfiller. 

  • Cementtyp med för applicerat tätskiktsfolie.

  • Plasttyp med ytarmering. Skiva med kärna av extruderad polystyren (frigolit) ofta beklädd med cementbunden glasfiberväv eller glasfiberarmerad cement-puts på båda sidor. Fördel då de är lätta och böjbara och fungerar som inbyggnad av badkar, vägghängd wc etc. 

  • Fibersilikatskivor Fibersilikatskivor klassificeras som obrännbart material och passar därför bra som brandskyddande inklädnad av t.ex. ventilationskanaler.

Godkända våtrumsskivor med egenskaper som försäkrar att det är kompatibel med tätskikt finns listad på www.gvk.se under godkända produkter.

Nu 646 742 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak