Menu

Tätskikt i våtutrymme. Är det krav på tätskikt i hela våtrummet?

Generellt kan man säga att hela våtrummet är en riskzon, vilket gör att GVK rekommenderar att man har ett tätskikt i hela utrymmet. Vid mycket stora badrum, spa-avdelningar eller liknande, kan det vara befogat att utreda vilka delar av rummet som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenstänk och eventuellt utläckande vatten. Om man inte förser hela utrymmet med ett tätskikt, ska man följa Boverkets Byggregler och täta riskområden. Normalt är att ha tätskikt på hela golvet. Möjligen kan delar av vägg, som inte utsätts för vatten utgöra undantag.

Observera att kakel och klinker binder fukt i fästmassan och utgör därför en förhöjd risk jämfört med plastmatta som ytskikt.

I utrymmen med risk för tillskjutande fukt bör utredning ske om och var tätskikt ska finnas för att inte riskera ett haveri.

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak