Menu

Måste det finnas en golvbrunn i tvättstuga?

I Boverkets Byggregler, BBR står bl.a. att som Allmänt råd att "Tvättmaskiner och varmvattenberedare bör placeras i utrymmen med golvbrunn."

Nu 528 171 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.