Menu

Duschzon. Hur definieras duschzon?

GVK anser att en standardduschplats är 0,9 x 0,9 m. Till detta bör läggas ett fukt- och stänkområde på 1 m (våtzon 1).