Menu

Vad räknas som ett våtrum och när krävs tätskikt?

 • Vad är en våtrumsskiva och vilka typer av våtrumsskivor finns det?

  Våtrumsskivor är en produktgrupp av skivor som, till skillnad från traditionella väggskivor som består av en gipskärna med yta av pappkartong, har egenskaper som tål högre fuktbelastning med kritisk fuktnivå upp till 85 % RF innan mikrobiell tillväxt, formförändringar m.m. uppstår.

  Som ett alternativ till traditionella kartongklädda gipsskivor finns det idag följande typer av våtrumsskivor på marknaden:

  • Gipstyp med glasfiberyta. Skiva med kärna av impregnerad och glasfiberarmerad gips och glasfibermattor inbäddade i ytorna. Monteras som en traditionell kartonggipsskiva.

  • Cementtyp med glasfiberyta eller fiberarmering. Innehåller cement, vatten och kaklstensfiller. 

  • Cementtyp med för applicerat tätskiktsfolie.

  • Plasttyp med ytarmering. Skiva med kärna av extruderad polystyren (frigolit) ofta beklädd med cementbunden glasfiberväv eller glasfiberarmerad cement-puts på båda sidor. Fördel då de är lätta och böjbara och fungerar som inbyggnad av badkar, vägghängd wc etc. 

  • Fibersilikatskivor Fibersilikatskivor klassificeras som obrännbart material och passar därför bra som brandskyddande inklädnad av t.ex. ventilationskanaler.

  Godkända våtrumsskivor med egenskaper som försäkrar att det är kompatibel med tätskikt finns listad på www.gvk.se under godkända produkter.

 • Toalett utan dusch eller golvbrunn. Ska man ha tätskikt på sådant golv?

  Ja, ökade skador på grund av bland annat droppläckage från rörkopplingar och städning med för mycket vatten gör att man behöver ha ett tätskikt på golv med uppvik i toalett där underlaget behöver skyddas. Består underlaget av till exempel spånskiva eller gipsskiva ska det skyddas med ett tätskikt. Det samma gäller vid gipsvägg, då golv-väggvinkeln måste förseglas genom ett uppvik av tätskikt eller plastmatta. Enligt Boverket ska därför toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare ha tätskikt på golv vilket viks upp, normalt cirka 100 mm, på vägg. Mot befintlig tröskel viker man upp så gott det går.

 • Våtzon. Vad menas med våtzon?

  GVK delar in våtrummet i VÅTZON 1 och VÅTZON 2.

  VÅTZON 1 är den del av våtrummet som normalt belastas med vattenspolning från en dusch- eller karblandare. Hit räknas:

  • Hela golvet
  • Vägg i duschplats
  • Vägg en meter utanför duschplats
  • Hela ytterväggen om duschen är placerad mot yttervägg

  I våtzon 1 ställs särskilda krav då man ska göra infästningar i väggen vilka penetrerar tätskiktet.

  Nästan 100% av vattenskador i tätskikt inträffar i duschplatsen och där är cirka ¾ av skadorna på golv.

  VÅTZON 2 är övriga väggar i våtrummet.

  För mer information, se Branschregler - Tätskikt - Våtzoner.

 • Duschzon. Hur definieras duschzon?

  GVK anser att en standardduschplats är 0,9 x 0,9 m. Till detta bör läggas ett fukt- och stänkområde på 1 m (våtzon 1).

 • Tvättstuga. Vilka krav finns på tätskikt och golvbrunn i tvättstuga?

  Boverket anger att tvättstuga bör ha tätskikt på golv som dras upp på vägg. Rådet ska följas om man inte kan göra på ett annat sätt som är minst lika bra. Normalt dras tätskiktet upp cirka 100 mm.

  Det allmänna rådet säger att tvättmaskin bör placeras i utrymme med golvbrunn. Väljer man att göra på annat sätt kan man komma att behöva bevisa att det sättet är lika bra eller bättre, byggnadsnämnden i kommunen behöver göra den bedömningen i det enskilda ärendet. Varje bostad ska ha minst ett utrymme, för personlig hygien, med en golvbrunn.

  Regeln om tätskikt i tvättstuga på golv med uppvik gäller också för utrymme med varmvattenberedare samt för toalett med handfat.

 • Tätskikt i våtutrymme. Är det krav på tätskikt i hela våtrummet?

  Generellt kan man säga att hela våtrummet är en riskzon, vilket gör att GVK rekommenderar att man har ett tätskikt i hela utrymmet. Vid mycket stora badrum, spa-avdelningar eller liknande, kan det vara befogat att utreda vilka delar av rummet som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenstänk och eventuellt utläckande vatten. Om man inte förser hela utrymmet med ett tätskikt, ska man följa Boverkets Byggregler och täta riskområden. Normalt är att ha tätskikt på hela golvet. Möjligen kan delar av vägg, som inte utsätts för vatten utgöra undantag.

  Observera att kakel och klinker binder fukt i fästmassan och utgör därför en förhöjd risk jämfört med plastmatta som ytskikt.

  I utrymmen med risk för tillskjutande fukt bör utredning ske om och var tätskikt ska finnas för att inte riskera ett haveri.

 • Toalett. Måste plastmatta på golv vikas upp på vägg?

  Flera försäkringsbolag, Boverkets Byggregler och GVK rekommenderar ett uppvik i golv-väggvinkeln för att minimera risken för vattenskador.

 • Våtrum. Vad räknas som våtrum enligt branschreglerna?

  GVKs branschregler tillämpas vid så kallade tunnskiktskonstruktioner, och avser golv och väggar i bad- och duschrum samt golv i toalettrum, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare. Reglerna tillämpas vid nybyggnad, tillbyggnad och renovering

  I bad- och duschrum ställs i regel krav på vattentäthet hos golv och väggar. I toalett, tvättstuga och utrymme med varmvattenberedare nöjer man sig normalt med tätskikt på golv med ett uppvik på vägg.

  Ovan nämnda utrymmen benämns i Boverket Byggregler under kapitel 6.533 där det också finns vissa krav på kök.

  På senare tid har framförts önskemål om, eller behov av, tätskikt på golv med uppvik också i kök, vilka ju utrustas allt mer med apparater för hantering av vatten.

 • Duschkabin och tätskikt, vad gäller?

  Att installera duschkabin förmildrar ej kravet på tätskikt i ett våtutrymme. Går duschkabinen sönder eller om den av andra skäl lyfts bort ska det uppfylla krav på tätskikt. Vi råder därför till att betrakta duschkabin som en möbel då det placeras i ett utrymme där golv och väggar normalt utsätts för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten och därmed har krav på vattentät skikt. Att frångå att detta kan få konsekvenser vid eventuell försäljning av bostad, om duschkabinen lyfts bort eller dylikt, då utrymmet inte uppfyller BBR, 6:5331.

  På sidan 17 i branschregler Säkra Våtrum finns en duschkabin inritad i våtzon 1.

 • Bastu och tätskikt, vad gäller?

  Bastu beskrivs inte i branschregler i dagsläget. Vill man ha en bastu i anslutning till sitt badrum finns följande alternativ:
  1) En projektör eller en leverantör tar ett hundraprocentigt ansvar för hur bastun ska monteras i anslutning till bostadens övriga stomme och till eventuellt fuktkänsligt byggnadsmaterial.
  2) Man bygger in bastun som en "lös inredningsdetalj" vilken kan avlägsnas utan att tätskikt påverkas.

 • Måste det finnas en golvbrunn i tvättstuga?

  I Boverkets Byggregler, BBR står bl.a. att som Allmänt råd att "Tvättmaskiner och varmvattenberedare bör placeras i utrymmen med golvbrunn."

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak