Menu

Vad ska man tänka på vid val av skivmaterial i våtrum?

Vid valet av en lämplig väggskiva i våtrum bör flera faktorer tas hänsyn till. En del skivor har lägre densitet, andra dammar mindre och en del har fördelaktigt pris. Väggskivor i våtrum är ett av flera byggmaterial som ska samverka vid installation och under lång livslängd. Det sker en konstant utveckling av väggskivor och till dess är det upp till beställaren att bestämma vilken typ av skiva som lämpar sig.

Våtrumsskivor ska uppfylla Egenskapskraven i Kompabilitetsprovet för våtrumsskivor och uppfyller då bl.a. följande kriterier:

  • Våtrumsskivan ska, i ett eller flera lager, uppfylla böjstyvhet för montage av keramiskt ytskikt vid ett eller flera avsett regelavstånd.

  • Skivan ska vara dimensionsstabil och ej ändra form vid fukt och temperaturvariationer. Detta för att tätskiktets funktion ska påverkas negativt.

  • Vara kompatibel, d.v.s. att våtrumsskiva och tätskikt/plastmatta passar ihop avseende vidhäftningsförmåga hos tätskikt/lim att fästa mot underlag. Täta underlag kan innebära svår vidhäftningsförmåga och kan kräva förbehandling innan tätskikt appliceras.

  • Vara mögelresistent med krav om 85 % RF utan mikrobiell påväxt.

  • Skivorna ska efter montering ge ett plant underlag för montage av tätskikt alternativt plastmatta. Leverantören av våtrumsskivan ska tillhandahålla en monteringsanvisning för produkten. 

Samtliga våtrumsskivor som finns listad under godkända produkter uppfyller ovanstående kriterier.

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak