Menu

Tröskel saknas. Kan man ha tätskikt i utrymme utan tröskel?

Ja. Det är beställaren som avgör om det ska finnas en tröskel. Det finns dock ett önskemål från skadeförsäkringsbolagen om en nivåskillnad på minst 20 mm mellan golvbrunnens sil i duschplats och ytskiktet vid platsen för tröskeln.

I små utrymmen kan detta vara svårt att uppnå men fallreglerna ska följas.

Vid klinker på golv måste fästmassan förseglas mot intilliggande rum med fuktkänslig byggnadsdel eller ytskikt. Fästmassan transporterar fukt och kan orsaka skador vid dörröppningar eller på angränsande trägolv.

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak