Menu

Träskiva och "våtrumsskiva". Är det OK att ha en träbaserad skiva som underlag för fukttålig skiva?

GVK har rekommendationer för vilka underlag som är lämpliga att applicera tätskikten på. Rekommendation för vilka reglar, som ska användas, plåt eller trä, eller vilka väggkonstruktioner som är godkända, anger inte GVK.

För att slippa att tänka på lokal kortling har GVK förordat användning av den våtrumsvägg som presenterades på Nordbygg i mars 2012 och vilken finns närmare beskriven på Säker vattens hemsida

Det kan dock vara rimligt att anta att om man har man valt en mer fukttålig lösning, man också vill tillämpa den fullt ut enligt skivmaterialleverantörens anvisning. Ofta diskuteras bristen på möjligheter att göra infästningar i fukttåliga skivor, vilket till viss del går att åtgärda med speciella infästningsdetaljer från leverantören eller genom så kallad kortling dvs. extra tvärregel mellan två ordinarie reglar.

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak