Menu

Spånskiva på golv av kvalitet V313-P5. Måste man välja den?

GVK rekommenderar en fukttrög skiva (V313-P5) som rör sig mindre mellan sommar och vinter då relativa fuktigheten inomhus ökar och minskar i uppvärmda bostäder. Det är av särskild betydelse då variationer med årstiderna inverkar på icke uppvärmda sommarstugor. Rörelse kan i vissa fall resultera i en tendens till veckbildning på plastmatta dvs. skönhetsfel, men troligen inte vattenskada. I normalt uppvärmda bostäder som inte utsätts för lika stor fuktvariation är kravet på högsta fuktstabilitet inte lika viktigt.

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak