Menu

Skiva på golv. Vad ska man välja?

Man bör ha skivor som är mekaniskt stabila, fukttröga osv. samt lämpliga som underlag för spackel, tät- och ytskikt.

Just nu 452 647 anmälda våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.