Menu

Säkervattenväggen. Vad tycker GVK om den?

GVKs stiftelse har förordat Säker Vattens innervägg. Den som presenterades på Nordbygg i mars 2012. En utveckling av denna att passa för yttervägg visades på Nordbygg i april 2014. Den är med sin ångbroms, istället för ångspärr, robust och förlåtande.

Nu 646 742 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak