Menu

Säkervattenväggen. Vad tycker GVK om den?

GVKs stiftelse har förordat Säker Vattens innervägg. Den som presenterades på Nordbygg i mars 2012. En utveckling av denna att passa för yttervägg visades på Nordbygg i april 2014. Den är med sin ångbroms, istället för ångspärr, robust och förlåtande.

Nu 527 977 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.