Menu

Kartonggips och "våtrumsskiva". Är det OK att ha en traditionell gipsskiva med kartongyta som underlag för fukttålig skiva?

Både ja och nej ur ett fukttekniskt perspektiv. Ja om man har ett tillräckligt bra tätskikt kan man ha enbart kartongklädd gips, en eller flera skivor, bakom tätskiktet.

Nej om tätskiktet är för dåligt så att fukthalten i den fukttåliga skivan blir högre än vad kartongen tål och fukten förs över till kartongen.

GVK rekommenderar att skivmaterialleverantörens anvisning följs avseende konstruktionslösning för väggskivor.

Ur fuktsäkerhetssynpunkt är det fördelaktigt med mer fuktåliga skivor samtidigt som fukttåligare skivor kan vara svårare att montera tätskikt på.

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak