Menu

Källare med tillskjutande fukt. Kan jag anlägga badrum där?

Tillskjutande fukt förekommer ofta i källare, i sous terrain och från platta på mark i äldre hus utan kapillärbrytande skikt och utan fungerande dränering. Vid tillskjutande fukt ska man normalt undvika tätskikt alternativt använda en tätskiktsprodukt som är avsedd att fungera i denna miljö.

Man ska undvika plastmatta och tätskiktsfolie vid tillskjutande fukt, eftersom dessa material riskerar att lossna från underlaget när limmet bryts ner av de för höga fuktnivåerna. Vattenbaserade lim klarar ca 85 % relativ fuktighet. Tillskjutande fukt betyder att underlaget har ca 100 % relativ fuktighet.