Menu

Källare med tillskjutande fukt. Kan jag anlägga badrum där?

Tillskjutande fukt förekommer ofta i källare, i sous terrain och från platta på mark i äldre hus utan kapillärbrytande skikt och utan fungerande dränering. Vid tillskjutande fukt ska man normalt undvika tätskikt alternativt använda en tätskiktsprodukt som är avsedd att fungera i denna miljö.

Man ska undvika plastmatta och tätskiktsfolie vid tillskjutande fukt, eftersom dessa material riskerar att lossna från underlaget när limmet bryts ner av de för höga fuktnivåerna. Vattenbaserade lim klarar ca 85 % relativ fuktighet. Tillskjutande fukt betyder att underlaget har ca 100 % relativ fuktighet.

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak