Menu

Ångspärr, plastfolie, i yttervägg. Ska den tas bort?

GVK ger inga rekommendationer avseende huskonstruktionen. Gör inga ingrepp i huskonstruktionen utan att först konsultera husets konstruktör, eftersom modifieringar kan leda till följdfel som är svåra att förutse.

Dagens moderna tätskikt av plastmatta eller tätskiktsfolie har oftast tillräckligt högt ånggenomgångsmotstånd så att ångspärren, plastfolien som ska skydda byggnadsstomme och isolering, utan nackdel kan/ska vara kvar.

Nu 528 171 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.