Menu

Tätskiktets höjd över golv. Hur högt ska tätskikt monteras på vägg i bad- och duschrum?

Boverket ger ingen exakt anvisning om hur högt i våtrummet det krävs tätskikt. Man menar att fuktkänsligt byggnadsmaterial ska skyddas med tätskikt om det kan komma att utsättas för vattensprut eller spill.

Det innebär att om man duschar med en handhållen dusch det behövs tätskikt så högt som man stänker med vatten t.ex. när man tvättar håret. Det kan betyda cirka eller drygt två meter. Plastmatta monterad med H-metoden, se Säkra Våtrum, monteras normalt upp till cirka 2,05-2,10 m.

Ovanför denna höjd kan man gärna komplettera med en bård eller ett målat skikt enligt www.maleri.se

Generellt ska man alltid montera tätskikt bakom kakel och klinker. Det innebär att om man kaklar till vanlig takhöjd = 2,4-2,6 m ska man ha tätskikt bakom hela den kaklade ytan.  Nöjer man sig med kakel till ca 1,95 (t.ex. 13 x 150 mm) kan det duga med tätskikt till denna höjd och målad väv ovanför, men man kan gärna gå till 2,10 (t.ex. 14 x 150 mm) och måla ovanför.

Nu 608 843 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak