Menu

Reparation eller delreparation av tätskikt. Är det godkänt att reparera tätskikt i våtrum?

Med delreparation av tätskikt menar vi när man utför en åtgärd i våtrummet som kräver att tätskiktet avlägsnas i en del av utrymmet för att sedan återställas. Detta kan vara aktuellt t.ex. då golvvärmesystem ska repareras, då golvbrunn måste bytas ut eller då man fått ett läckage igenom tätskiktet. GVK rekommenderar att man utför en tätskiktsinstallation med så få skarvar som möjligt. Ofta leder en delreparation till fler skarvar än när man installerar tätskikt i hela utrymmet och resultatet kan oftast inte likställas med ett utförande där tätskikt installeras i hela utrymmet på en gång. I första hand ska man rådfråga sin tätskiktsleverantör som ska ha en anvisning för hur delreparation ska ske. Det är också viktigt att kontrollera att delreparation kan ske med bibehållen produktgaranti. Saknas anvisning eller garanti för delreparation rekommenderar GVK inte en delreparation. Av praktisk erfarenhet vet vi att plastmattor kan delrepareras med gott resultat och att tätskiktsfolier har goda förutsättningar för detta.

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak