Menu

Plastmattors godkännande. Hur testar och godkänner man plastmattor?

Golvbranschen, GBR, har en testmetod som beskrivs i Golvbranschens Branschstandard. I denna definieras hur plastmattor för golv och vägg (beläggning, beklädnad och tätskikt) ska testas enligt gällande Europanormer och andra testmetoder. Detta för att få klassas som vattentät beläggning, beklädnad eller som tätskikt bakom kakel och klinker. I godkännande ingår också dokumenterade, granskade och godkända monteringsanvisningar.

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak