Menu

Tät- och ytskikt av plastgolv/-vägg, tätskiktsfolie och vätskebaserat tätskikt

 • Plastmattors godkännande. Hur testar och godkänner man plastmattor?

  Golvbranschen, GBR, har en testmetod som beskrivs i Golvbranschens Branschstandard. I denna definieras hur plastmattor för golv och vägg (beläggning, beklädnad och tätskikt) ska testas enligt gällande Europanormer och andra testmetoder. Detta för att få klassas som vattentät beläggning, beklädnad eller som tätskikt bakom kakel och klinker. I godkännande ingår också dokumenterade, granskade och godkända monteringsanvisningar.

 • Reparation eller delreparation av tätskikt. Är det godkänt att reparera tätskikt i våtrum?

  Med delreparation av tätskikt menar vi när man utför en åtgärd i våtrummet som kräver att tätskiktet avlägsnas i en del av utrymmet för att sedan återställas. Detta kan vara aktuellt t.ex. då golvvärmesystem ska repareras, då golvbrunn måste bytas ut eller då man fått ett läckage igenom tätskiktet. GVK rekommenderar att man utför en tätskiktsinstallation med så få skarvar som möjligt. Ofta leder en delreparation till fler skarvar än när man installerar tätskikt i hela utrymmet och resultatet kan oftast inte likställas med ett utförande där tätskikt installeras i hela utrymmet på en gång. I första hand ska man rådfråga sin tätskiktsleverantör som ska ha en anvisning för hur delreparation ska ske. Det är också viktigt att kontrollera att delreparation kan ske med bibehållen produktgaranti. Saknas anvisning eller garanti för delreparation rekommenderar GVK inte en delreparation. Av praktisk erfarenhet vet vi att plastmattor kan delrepareras med gott resultat och att tätskiktsfolier har goda förutsättningar för detta.

 • Plastmatta på golv med kaklad vägg. Kan jag byta plastmattan utan att riva ned kaklet?

  GVK rekommenderar att man utför en tätskiktsinstallation med så få skarvar som möjligt. Ett vanligt utförande på befintliga våtrum (särskilt från 90- och 2000-talet) är plastmatta på golvet och kakel på väggen. På golvet utgör plastmattan både yt- och tätskikt medan kaklet har kompletterats med ett tätskikt. Många gånger upplever man att kaklet på väggen är "fräscht", medan plastmattan av estetiska skäl behöver bytas. Plastmattan ansluts via uppviket till tätskiktet under kaklet på väggen. I första hand bör man undersöka om det är möjligt att knacka bort den nedre raden av kakelplattor på väggen för att kunna ansluta en ny plastmatta med uppvik. Detta är möjligt om tätskiktet är tillräckligt robust för ett byte av kakelplatta, till exempel plastmatta som tätskikt. Golvbranschen, GBR har även ett tekniskt råd som talar om hur hela golvmattan kan bytas och anslutas med hjälp av en horisontell svetsfog i uppviket på väggen. I första hand ska denna lösning undvikas, men där den tillämpas ska fogen täthetsprovas med GVK-pumpen och konstateras vara vattentät. Denna metod ska inte tillämpas på äldre golvmatta. En tumregel kan vara max 5 år, eller enligt leverantörens rekommendation.

 • Plastmatta som tätskikt och andra tätskikt. Går de att kombinera i våtrum?

  Så länge produkterna är branschgodkända och det finns en monteringsanvisning som beskriver aktuellt utförande anser GVK att det är godkänt. Exempel på kombinationer är tätskiktsfolie i våtzon 1 och vätskebaserat tätskikt i våtzon 2 eller plastmatta på golv och vätskebaserat tätskikt på vägg. Fler kombinationer kan förekomma.

 • Tätskiktets höjd över golv. Hur högt ska tätskikt monteras på vägg i bad- och duschrum?

  Boverket ger ingen exakt anvisning om hur högt i våtrummet det krävs tätskikt. Man menar att fuktkänsligt byggnadsmaterial ska skyddas med tätskikt om det kan komma att utsättas för vattensprut eller spill. Det innebär att om man duschar med en handhållen dusch det behövs tätskikt så högt som man stänker med vatten t.ex. när man tvättar håret. Det kan betyda cirka eller drygt två meter.

  Plastmatta monterad med H-metoden, se Säkra Våtrum, monteras normalt upp till cirka 2,05-2,10 m. Ovanför denna höjd kan man gärna komplettera med en bård eller ett målat skikt enligt MVK.

  Generellt ska man alltid montera tätskikt bakom kakel och klinker. Det innebär att om man kaklar till vanlig takhöjd (2,4-2,6 m) ska man ha tätskikt bakom hela den kaklade ytan.  Nöjer man sig med kakel till exempelvis 1,95 (plattor 13 x 150 mm) eller lägre duger tätskikt till denna höjd och målat skikt enligt MVK resterande höjd.

  Notera att vid skarvning mellan olika tätskiktstyper ska minst en av de ansvariga tätskiktsleverantörerna tillhandahålla en skriftlig monteringsanvisning för kombinationen av de två tätskiktsprodukterna.

 • Vätskebaserat tätskikt, även kallat "rollat" eller "gummi". Får man ha det på träbjälklag?

  Nej. Enligt GVKs branschregler ska träbjälklag förses med plastmatta som tätskikt eller tätskiktsfolie på träbjälklag.

 • Måla på plastmatta. Kan man det?

  GVK har inga regler för målade system. Det är Måleribranschen som svarar för målning. Det kan vara svårt att få färgen att fästa om ytan är blank av polyuretanskikt. Det lär ha förekommit att man målat på en tunnare typ av "våtrumstapet", cirka 0,2 mm tjock och vilken mer liknar en vanlig tapet på vilken färgen fäster. Normal plastmatta, cirka 1 mm tjock, är tämligen tålig och det borde inte vara behäftat med problem att försöka. Det värsta som kan hända är väl att färgen ramlar av. Mattan ska vara väl rengjort och helt fri från tvålreser eller dylikt.

 • Olika leverantör på plastmattor, går det att kombinera?

  En leverantör av väggmatta och en annan leverantör av golvmatta fungerar bra att kombinera. Detta kan liknas till att det ofta tekniskt fungerar att kombinera plastmatta och tätskiktsfolie.

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak