Menu

Rörgenomföringar i toalett. Vad är godkänt?

Toalettrum klassas som ett våtrum med krav om tätskikt, se utdrag ur Boverkets Byggregler nedan. Men hänsyn till det så råder det samma krav av rörgenomföringar som bryter golvet tätskikt som rörgenomföringar i övriga utrymmen (bad- och duschutrymme, tvättstuga etcetera).

BBR - BFS 2011:6 - avsnitt 6:5331
6:5331 Vattentäta skikt
…Bad- och duschrum är utrymmen där det normalt krävs vattentätt skikt på väggar och på golv. Tvättstugor och utrymmen för varmvattenberedare samt toalettrum är utrymmen där det normalt krävs ett vattentätt skikt på golvet. Det vattentäta skiktet bör dras upp på vägg.

Nu 528 171 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.