Menu

Rörgenomföring i duschzon. Får man ha det?

På vägg får man endast ha genomföring direkt till dusch- eller badkarsblandare. Inga synliga rör får bryta tätskikt på vägg i duschzon. I golv får endast finnas genomföring för golvavlopp, normalt en golvbrunn.

Nu 533 517 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.