Menu

Klinker på plastmatta. Är det OK att montera keramiska plattor på befintlig plastmatta?

Generellt sett måste man förhålla sig kritiskt till att installera ett nytt ytskikt på befintlig plastmatta. Några aspekter att ta hänsyn till:

  • Plastmattan måste vara godkänd som tätskikt enligt Golvbranschens testmetod samt godkänd för detta utförande vid den aktuella tidpunkten. Länk till aktuell förteckning över godkända produkter.
  • Golvet måste vara förstärkt mot svikt och fuktrörelser för att klinkerplattorna inte ska släppa från underlaget. Normalt är ett betonggolv tillräckligt stabilt, medan träbjälklag oftast måste förstärkas. 
  • Plastmattan ska vara hel och rätt monterad samt i övrigt vara av teknisk lämplig kvalitet. Plastmattan ska vara relativt ny, alternativt enligt annan rekommendation från leverantör. Vid installation av kakel/klinker på en tidigare monterad plastmatta bör respektive leverantör av plastgolv/vägg kontaktas innan arbete påbörjas.
  • Fästmassa ska vara av rätt typ som också återfinns under godkända produkter

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak