Menu

Keramik

 • Defekt, sprucken eller trasig keramisk platta. Kan jag byta kakel- eller klinker utan att skada tätskiktet?

  En erfaren fackman kan vanligen byta kakel/klinkerplattor med bibehållen eller återställd funktion hos tätskiktet. Vätskebaserade tätskikt är känsligare än tätskiktsfolier och plastmattor. Rådgör alltid med leverantör av tätskikt för bibehållen garanti på tätskiktet.

 • Kakel på kakel. Får man enligt branschreglerna montera kakel på kakel och klinker på klinker?

  GVK har ingen avrådan eller något förbud mot att installera ytterligare ett skikt kakel eller klinker på ett redan befintligt skikt. Däremot får man inte bygga bort ett bakfall i underlaget på detta sätt. Det formella kravet är att man följer fästmasseleverantörens anvisning för detta utförande.

  Värt att notera är att man ofta får ett förhöjt insteg till badrummet, vilket ur ett funktionsperspektiv ofta är en nackdel. Att montera dubbla lager ytskikt är ett avsteg från den konstruktion som ursprungligen godkänts. Avsteget bör noteras samt redovisas i anslutning till kommande försäljning.

  På träbjälklag bör man beakta den extra tyngden som kan leda till mer svikt och ökad risk för plattsläpp. Dessutom absorberas, och avges, mer fukt med dubbla keramiska konstruktioner.

 • Klinker på plastmatta. Är det OK att montera keramiska plattor på befintlig plastmatta?

  Generellt sett måste man förhålla sig kritiskt till att installera ett nytt ytskikt på befintlig plastmatta. Några aspekter att ta hänsyn till:

  • Plastmattan måste vara godkänd som tätskikt enligt Golvbranschens testmetod samt godkänd för detta utförande vid den aktuella tidpunkten. Länk till aktuell förteckning över godkända produkter.
  • Golvet måste vara förstärkt mot svikt och fuktrörelser för att klinkerplattorna inte ska släppa från underlaget. Normalt är ett betonggolv tillräckligt stabilt, medan träbjälklag oftast måste förstärkas. 
  • Plastmattan ska vara hel och rätt monterad samt i övrigt vara av teknisk lämplig kvalitet. Plastmattan ska vara relativt ny, alternativt enligt annan rekommendation från leverantör. Vid installation av kakel/klinker på en tidigare monterad plastmatta bör respektive leverantör av plastgolv/vägg kontaktas innan arbete påbörjas.
  • Fästmassa ska vara av rätt typ som också återfinns under godkända produkter
 • Fogsprång "nivåskillnader" mellan keramiska plattor på golv och vägg. Vad gäller, vad är tillåtet?

  Generellt kan man säga att stora keramiska plattor i regel tillåter större nivåskillnader mellan plattor. I anslutning till golvbrunnen är det ofta direkt olämpligt att ha mycket stora plattor. Kontrollera alltid i GVKs branschregler hur stora nivåskillnader som tillåts för aktuell plattstorlek.

  De fogsprång som anges i branschreglerna är de samma som i AMA. Måtten avser normala plattor med god geometri. Reglerna gäller inte för mosaik på nät eller för rustika plattor.

 • Mjukfog och silikon. Hur byter man ut en mjukfog i ett våtrum?

  Mjukfogar riskerar att bli smutsiga och se fula ut med tiden. Under de första åren kan man normalt rengjöra med härför avsett medel . Men så småningom kan man bli tvungen att avlägsna fogen och montera en ny.

  Se till så att rätt typ av mjukfog används, så kallad sanitetssilikon. Anlita alltid en fackman för att utföra arbetet, så att du inte skadar tätskikten i våtrummet.

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak