Menu

Inbyggnadsbox för inbyggnadsblandare och tätskikt, vad gäller?

För att garantera en säker vatteninstallation krävs att inbyggnadslådor för tappvattenarmaturer som placeras i våtzon 1 ska vara provade och godkända för att anslutas mot väggens tätskikt. De ska även och vara utformade så att man till exempel kan byta ut kopplingar utan att förstöra tätskiktet, alternativt kunna reparera tätskiktet efter ingrepp. I första hand ska man rådfråga leverantörerna av inbyggnadslåda och tätskiktsystem efter en anvisning för hur produkterna ska installeras. Det är också viktigt att kontrollera att det finns en garanti för utförandet. Saknas anvisning eller garanti rekommenderar inte GVK att installera inbyggnadsboxar i våtzon 1.

Nu 646 742 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak