Menu

Våtrumsintyg, ger det någon garanti till mig som beställare?

Nej, våtrumsintyg ger i sig inga garantier, det är avtalet mellan beställare och det GVK-auktoriserade företaget som reglerar garanti och ansvar. För konsumenter gäller Konsumenttjänstlagen och vid ett avtal mellan företag avgör uppgifterna i kontraktshandlingarna villkoren för garantitid och ansvarstid.

Läs mer om ansvar och garanti.

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak