Menu

Våtrumsanmälan. Vad är en våtrumsanmälan?

Våtrumsanmälan utgör en viktig del i GVKs kvalitetssystem. Våtrumsanmälan är obligatorisk. Den ska alltid utföras innan tätskiktsarbetet påbörjas.

Våtrumsanmälan utgör en bekräftelse på det beställda jobbet i ett våtrum där tätskikt ska monteras. GVK-företaget anger efter inloggning via GVKs hemsida viktiga uppgifter om beställningen. Bl.a. anges: Vem som är beställare, var arbetet utförs, vilket tätskikt som ska användas på golv och på vägg samt en bedömd startvecka för montaget. Om beställaren meddelat sin E-postadress sänds anmälan elektroniskt till beställaren.

En våtrumsanmälan kan avse ett våtrum eller flera. Gäller den flera är det alltid samma uppsättning tätskiktsprodukter för samtliga våtutrymmen.

Våtrumsanmälan blir automatiskt tillgänglig för ansvarig GVK-kontrollant som kan komma att utföra stickprovskontroll på tätskiktet som i fallet plastmatta även kan vara ytskikt. En GVK-kontrollant är en opartisk expert vilken på GVK:s uppdrag kontrollerar våtrum som GVK-auktoriserade företag har installerat.

Kontrollanterna kan inte användas för GVK-kontroll av företag som inte är auktoriserade av GVK eller av privatpersoner för att kontrollera om jobbet är rätt utfört enligt GVKs branschregler.

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak