Menu

Måste kvalitetsdokument signeras för hand för att vara giltiga?

Kvalitetsdokument som intygas via GVKs KvalitetsApp är giltiga och behöver ej signeras för hand. Undantag är där avtal ingåtts mellan entreprenör och beställare och där det finns en överenskommelse om att kvalitetsdokument ska signeras för hand. Finns det särskilda skäl till att signatur ska finnas på dokumentet, som t.ex. att du som entreprenör eller beställare  överenskommer en avvikelse där minsta tveksamhet om hos vem beslutet ligger och det kan leda till kostnader för endera part, kan det vara lämpligt att bifoga ett foto med signatur själva kvalitetsdokumentet.

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak