Menu

Kontroll av badrum. Hur kontrollerar jag att mitt badrum renoverats korrekt?

För att kontrollera att badrummet är byggt vattenskadesäkert är det bra att läsa GVKs branschregler Säkra Våtrums krav på framförallt

  • Tätskiktet
  • Golvets lutning mot golvbrunn
  • Tätskiktets anslutning i golvbrunn
  • Golvbrunnens placering. 

Man kan även anlita en GVK-kontrollant för att göra en kontroll av badrummet, se GVK-kontrollanter.

Det allra bästa är att eftersträva en öppen och ärlig dialog med din hantverkare i tidigt skede, helst innan arbetet påbörjas. Ta ställning till exempel om tätskikt ska täthetskontrolleras eller vilka kvalitetsdokument som ska överlåtas. Läs mer om Före arbetets utförande på gvk.se

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak