Menu

Förkontroll. Vad innebär förkontroll enligt GVK?

Innan man monterar tätskikt på golv och vägg ska GVK-företaget kontrollera att förutsättningarna är rätt enligt byggregler, monteringsanvisningar och branschregler. Det kan t.ex. vara att golvbrunn och rör är rätt monterade, att önskad tröskel är monterad, att ytan inte är för ojämn, att det är rätt fall på golvet… Vid avvikelser ska dessa kommuniceras till beställaren via GVKs dokument för förkontroll. Sedan kommer man överens om vem som ska ta ansvar för att rätta till avvikelserna eller om någon avvikelse kan accepteras och undantas från åtgärd.

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Aktuellt

Ladda ner senaste branschreglerna

Pressmeddelanden för våtrumsintresserade

Våtrumsanmälan för GVK-företag

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak