Menu

Egenkontroll. Vad är dokumenterad egenkontroll enligt GVK?

Egenkontroll av arbetet ska alltid utföras när du anlitar ett GVK-auktoriserat företag. Detta görs för att säkerställa att monteringsanvisningar följts samt att arbetet i övrigt följer de branschregler som GVK har upprättat för att säkerställa täthet. Om du som privatperson vill ha en dokumenterad egenkontroll, ska detta önskemål meddelas GVK-företaget innan montagarbetet påbörjas.

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak