Menu

Är det godkänt med träpanel i badrum?

Det har blivit allt vanligare att sätta träpanel i badrum. GVKs branschregler för tätskikt Säkra Våtrum omfattar ej denna typ av konstruktion. Om man ändå vill sätta upp träpanel är det viktigt att ta hänsyn till följande: 

Hur monteras träpanelen?

GVK känner inte till några dokumenterade anvisningar på hur man monterar upp träpanel fuktsäkert. Det som är viktigt är att träet har möjlighet att torka igen om det utsätts för fukt. Ska träet ytbehandlas och ska det finnas en luftspalt? 

Det är viktigt att installationen av träpanelen inte punkterar det bakomvarande tätskiktet. Eller på annat sätt gör så att tätskiktets egenskaper försämras över tid. Vissa limmar upp konstruktionen medan andra fäster reglar med skruv. Om möjligt ta även hänsyn till att träpanelen kan tas bort/ersättas med ny panel utan att det försämrar tätskiktets egenskaper. 

Vad säger ditt försäkringsbolag?

Säkerställ med ditt försäkringsbolag hur de skulle bedöma möjlighet till ersättning vid eventuell fukt- eller vattenskada. Försäkringsbolaget hänvisar till branschregler med hänsyn till "best practise" och att du själv slipper argumentera för att en lösning skulle vara godkänd eller ej. I dagsläget används plastmatta och keramiska material i våtrum och där finns en lång erfarenhet och standarder som reglerar både material och utförande. 

Om du som beställare väljer att arbeta med andra material, är det normalt du som kund som måste bevisa att badrummet har byggts enligt myndighetskraven Boverkets Byggregler, BBR och att det håller tätt. Det ställer därmed högre krav på dig. 

 

 

Nu 646 742 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak