Till huvudinnehållet

Koll på branschreglerna?

Säkra Våtrum är branschreglerna för fackmässig installation av våtrum. De uppdateras ungefär vart femte år för att spegla aktuella lagkrav, teknisk utveckling men även för att vara enklare att följa och förstå. Här är en påminnelse om de viktigaste förändringarna som gjordes vid senaste revideringen i januari 2021 samt tre förtydliganden som tillkommit efteråt.

Nu har vi varit igång ett tag med branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1, den senaste uppdateringen av reglerna för fackmässig installation av våtrum. Branschreglerna revideras ungefär vart femte år för att spegla aktuella lagkrav och teknisk utveckling men också för att vara enklare att följa och förstå.

Basen i översynen kommer från GVK-företagen själva i form av våtrumsanmälningar, avvikelserapporter och stickprovskontroller som visar om något systematiskt utförs på fel sätt.

Sedan de uppdaterade branschreglerna lanserades i januari 2021 har det även tillkommit ett antal förtydliganden, bland annat för anslutning av tätskikt vid tröskel och dörrkarm, hur man mäter golvlutning i våtrum och nu senast för genomföringar av el i våtrum.

Här är en påminnelse om de viktigaste förändringarna i Säkra Våtrum 2021:1.

Förtydliganden

Säkra Våtrum 2021:1 finns att ladda ned som pdf eller beställa som trycksak. Alla tidigare gällande branschregler, med start i februari 1988, finns tillgängliga som referens.

Hör gärna av dig till GVK för frågor eller synpunkter. Kontakta Frida Johansson, frida.johansson@gvk.se, 08-702 30 90