Till huvudinnehållet

Uppdaterade branschregler Säkra Våtrum 2021:1; Vad ändras? Säkrare rörgenomföring med större avstånd

En viktig nyhet i de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum som börjar gälla den 1 jan 2021 är att avståndet mellan rörgenomföringar i vägg för värme- eller tappvattenrör blir större. Uppdateringen är välkommen, då tidigare avstånd upplevts som alltför kort och försvårat en säker montering av tätskiktet.

Centrumavståndet mellan rörgenomföringar i vägg för värme- eller tappvattenrör som är mindre än, eller lika med, 32 millimeter ska nu vara 60 millimeter. Vid genomföring av rör eller skyddsrör med större diameter än 32 millimeter ska avståndet mellan rörens mantelyta vara minst 60 millimeter. Det är en av de viktiga nyheterna i de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum som börjar gälla den 1 januari 2021.

Syftet är att göra det enklare att montera tätskiktet på ett säkert sätt och att få plats med materialet. Denna uppdatering har efterfrågats i branschen då det tidigare centrumavståndet upplevts som alltför snävt och försvårat en säker montering av tätskiktet. Dessutom minskar väggskivans hållfasthet när rören kommer för nära varandra.

- Den här ändringen är ett utmärkt exempel på hur branschen samarbetat för att komma tillrätta med ett gemensamt problem, säger Johan Aspelin, vd GVK.

- BKR, Säker Vatten och GVK har tillsammans med leverantörer av VVS-produkter och tätskikt tagit fram en lösning som innebär att rörgenomföringar i våtrum blir säkrare och bättre.


Utdrag ur branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1:

6. Förutsättningar inför tätskiktsarbete – vägg

6.1.2 Toleranser

  • Centrumavstånd mellan rörgenomföringar i vägg för tappvatten- eller värmerör med en diameter mindre eller lika med 32 mm ska vara c/c 60 mm.
  • För rör eller skyddsrör med större diameter än 32 mm ska avstånd mellan rör vara minst 60 mm.

Branschreglerna Säkra Våtrum uppdateras den 1 januari 2021. Reglerna är samordnade med de närbesläktade branschorganisationerna Säker Vatten och BKR, Byggkeramikrådet. I en serie artiklar kommenterar GVK de viktigaste förändringarna i branschreglerna, varför de gjorts och vad det rent praktiskt innebär för våtrumsentreprenören. Säkra Våtrum 2021:1 gäller samtliga installationer som påbörjas efter 1 januari 2021.
https://www.gvk.se/branschregler/revidering-branschregler-2021/

Här läser du om en annan viktig förändring i de uppdaterade branschreglerna; Enklare att läsa och förstå