Till huvudinnehållet

Uppdaterade branschregler Säkra Våtrum 2021:1; Vad ändras? Krav vid dörröppning i våtrum

Trösklar och karmar vid dörröppning i våtrum måste vara på plats innan tätskiktet monteras. För dörrkarm placerad i våtzon 1 krävs att tätskiktet dras ut på karmen. Tröskel i våtrum ska vara i liv med våtrumsvägg för att möjliggöra foglöst uppvik av tätskiktet. Syftet med skärpta krav i de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1 är att tätskiktet ska skydda fuktkänsligt material.

Trösklar och karmar vid dörröppning i våtrum måste vara på plats innan tätskiktet monteras. För dörrkarm placerad i våtzon 1 krävs att tätskiktet dras ut på karmen. Tröskel i våtrum ska vara i liv med våtrumsvägg för att möjliggöra foglöst uppvik av tätskiktet. Syftet med förändringarna är att tätskiktet ska kunna installeras fackmässigt och ansluta tätt för att skydda fuktkänsligt material.

I tidigare branschregler var det enbart en rekommendation att tröskel och dörrkarm skulle vara i liv med våtrumsvägg. Det fanns heller inget krav att tätskikt skulle ansluta mot dörrkarm i våtzon 1. Ändringen har gjorts för att hindra fuktskador vid dörröppningen.

Det är en av de viktiga nyheterna när de reviderade branschreglerna Säkra Våtrum börjar gälla den 1 januari 2021.

-Reglerna för montering av tätskikt vid dörr i våtrum har skärpts till för att skydda fuktkänsligt material i tröskel och karm, säger Johan Aspelin, vd på GVK. Där kan också små brister leda till kostsamma vattenskador.

Utdrag ur branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1:

5. FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR TÄTSKIKTSARBETE – GOLV

5.9 Dörröppning golv
Syftet med nedanstående krav är att ge rätt förutsättningar vid dörröppning golv och dörrkarm för att möjliggöra att tätskiktet kan installeras tätt och skydda eventuellt fuktkänsligt material.

5.9.1 KRAV
• Trösklar och dörrkarm eller motsvarande ska vara monterade innan tätskiktet appliceras.
• Tröskel eller motsvarande ska monteras i liv med våtrumsvägg för att möjliggöra
homogent (foglöst) uppvik av tätskikt.
• Det finns inget krav på tröskel i ett våtrum, men om tröskel saknas ska fuktkänsligt material vid dörröppning skyddas och golvbrunnens fläns ligga minst 20 mm under tätskiktets uppvik/översta punkt vid dörröppningen. Vid keramiskt ytskikt kan fästmassa transportera fukt till intilliggande konstruktion om den inte skyddas genom försegling.
• I vissa konstruktioner kan tröskel krävas, till exempel vissa skjutdörrar

8.9 Tätskikt vid dörröppning

8.9.1 KRAV
• Fuktkänsligt material ska skyddas vid dörröppningar.
• Om en tröskel är monterad ska tätskiktet vikas upp mot tröskeln. Golvets tätskikt ska också vikas upp lika högt mot dörrkarmarna som mot tröskeln.
• Saknas tröskel eller motsvarande ska fuktkänsligt material vid dörröppningar skyddas. Vid keramiskt ytskikt kan fästmassan transportera fukt till intilliggande konstruktioner om den inte skyddas genom försegling.
• Om dörr/ytterdörr är placerad i våtzon 1 ska väggens tätskikt dras ut på karm.
• Vid spalt mellan vägg och karm vid golv/väggvinkeln ska försegling alltid utföras kontinuerligt mellan tröskel, karm och vägg oavsett placering i rummet.

Branschreglerna Säkra Våtrum uppdateras den 1 januari 2021. Reglerna är samordnade med de närbesläktade branschorganisationerna Säker Vatten och BKR, Byggkeramikrådet. I en serie artiklar kommenterar GVK de viktigaste förändringarna i branschreglerna, varför de gjorts och vad det rent praktiskt innebär för våtrumsentreprenören. Säkra Våtrum 2021:1 gäller samtliga installationer som påbörjas efter 1 januari 2021.
https://www.gvk.se/branschregler/revidering-branschregler-2021/

Här läser du om andra viktiga förändringar i de uppdaterade branschreglerna;
Enklare att läsa och förstå

Säkrare rörgenomföring med större avstånd

Täta plastmatta mot rör
Rör som bryter golvets tätskikt

Förtydligade krav i våtzon