Till huvudinnehållet

Uppdaterade branschregler Säkra Våtrum 2021:1; Vad ändras? Genomföring för el i våtrum

Kraven vid genomföring av el i våtrum är samordnade med Installatörsföretagen i de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum. ”Tät anslutning” har preciserats och kravet på plats för bad eller dusch samt våtzon 1 är förtydligat. Alla elgenomföringar vid bad eller dusch ska göras med ett fixerat VP-rör för att möjliggöra en tät anslutning till väggens tätskikt.

Kraven vid genomföring av el i våtrum är nu samordnade med Installatörsföretagen. Installationer av el i våtrum ska alltid ske i samråd med elinstallationsföretag. Kravet på ”tät anslutning” har preciserats och kravet på plats för bad eller dusch samt våtzon 1 är förtydligat. Alla elgenomföringar vid bad eller dusch ska göras med ett fixerat VP-rör för att möjliggöra en tät anslutning till väggens tätskikt.

Syftet är att ge tätskiktsentreprenören bättre förutsättningar att installera tätskiktet tätt mot elgenomföringar som bryter väggens tätskikt i plats för bad eller dusch samt i våtzon 1.

Det är en av de viktiga nyheterna när de reviderade branschreglerna Säkra Våtrum börjar gälla den 1 januari 2021.

-Vi har fått många frågor om vad som gäller för elinstallationer och elgenomföringar i våtrum, säger Johan Aspelin, vd på GVK. Därför har vi nu preciserat kraven och utformat dem tillsammans med Installatörsföretagen.

Utdrag ur branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1:

6. FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR TÄTSKIKTSARBETE – VÄGG

6.3 Genomföringar för el som bryter väggens tätskikt
Installationer av el i våtrum ska alltid ske i samråd med elinstallationsföretag.
Placering av genomföringar för el, vald väggkonstruktion och tät- och ytskikt är
exempel på förutsättningar som påverkar tätskiktets anslutning.

6.3.1 Krav
• Elinstallationer ska utföras enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och enligt Installatörsföretagens rekommendationer.
• Genomföringar för el i plats för bad eller dusch och i våtzon 1 ska möjliggöra tät anslutning mot väggens tätskikt.
• I plats för bad eller dusch ska genomföring för el utföras med ett fixerat VP-rör, exempelvis genom en rörböj, eller enligt annan produkt som är utformad för tät anslutning till väggens tätskikt.
• Flexrör ska inte användas vid genomföringar.
• Minsta diameter på VP-rör ska vara 16 mm.
• Infälld apparatdosa till strömställare i våtzon 2 kräver inte tätning.

6.3.2 Rekommendationer
• Överväg att placera genomföring synligt och ej förlagd dolt bakom till exempel bubbelbadkar.
• Genomföringar för el ska om möjligt placeras i våtzon 2.

Branschreglerna Säkra Våtrum uppdateras den 1 januari 2021. Reglerna är samordnade med de närbesläktade branschorganisationerna Säker Vatten och BKR, Byggkeramikrådet. I en serie artiklar kommenterar GVK de viktigaste förändringarna i branschreglerna, varför de gjorts och vad det rent praktiskt innebär för våtrumsentreprenören. Säkra Våtrum 2021:1 gäller samtliga installationer som påbörjas efter 1 januari 2021.
https://www.gvk.se/branschregler/revidering-branschregler-2021/

Här läser du om andra viktiga förändringar i de uppdaterade branschreglerna;
Enklare att läsa och förstå

Säkrare rörgenomföring med större avstånd
Täta plastmatta mot rör
Rör som bryter golvets tätskikt
Förtydligade krav i våtzon
Krav vid dörröppning i våtrum