Till huvudinnehållet

Uppdaterade branschregler Säkra Våtrum 2021:1; Vad ändras? Förtydligade krav i våtzon

Ett våtrum delas in i plats för bad eller dusch, våtzon 1 och 2 beroende på vattenbegjutning och fuktbelastning. Kraven på tätskikt, och genomföringar i tätskiktet, är olika stränga beroende på vilken våtzon det handlar om. Tidigare har det förekommit missförstånd om vad som gäller i våtzon 1 och 2. De uppdaterade branschreglerna förtydligar nu vilka krav som gäller i respektive zon.

Ett våtrum delas in i plats för bad eller dusch, våtzon 1 och 2 beroende på vattenbegjutning och fuktbelastning. Kraven på tätskikt, och genomföringar i tätskiktet, är olika stränga beroende på vilken våtzon det handlar om.

Tidigare har det förekommit missförstånd om vad som gäller i våtzon 1 och 2, samt hur plats för bad eller dusch ska definieras. De uppdaterade branschreglerna har nu förtydligat vilka krav som gäller i respektive zon. Både text och illustrationer beskriver på ett tydligt sätt vad som krävs för fackmässig installation.

Det är en av de viktiga nyheterna när de reviderade branschreglerna Säkra Våtrum börjar gälla den 1 januari 2021.

-Reglerna om våtzoner innebär ingen förändring i sig men kraven har nu förtydligats. Det ska vara lätt för GVK-företagen att göra rätt, säger Johan Aspelin, vd på GVK.

Utdrag ur branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1:

4. VÅTZONER & PLATS FÖR BAD ELLER DUSCH

4.1 Våtzon 1

• Väggytor vid duschplatser eller motsvarande och en meter utanför dessa.

• Om det finns en fast monterad skärmvägg som bekläs med tätskikt räknas väggen mot
duschutrymmet och gaveln som våtzon 1. Fast monterad skärmvägg är ej svängbar och går upp till tak.

• Hela väggen i höjdled behandlas som våtzon 1 med krav på tätskikt om inte
fuktsäkerhetsprojektering tillämpas.

• Om yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela ytterväggen behandlas som våtzon 1.

• Hela golvytan.

4.1.1 Plats för bad eller dusch

• Plats för bad eller dusch är en del av våtzon 1.

• Plats för bad eller dusch är golv och väggar upp till 2,0 m över färdigt
golv i ett utrymme som avgränsas av ett badkar, en duschvägg, skärmvägg eller
motsvarande.

• Vägg över 2,0 m i höjdled tillhör våtzon 1.

4.2 Våtzon 2

• Om fast monterad skärmvägg som är beklädd med tätskikt finns, så tillhör
väggens bortre sida våtzon 2.

• Övriga väggytor.

Branschreglerna Säkra Våtrum uppdateras den 1 januari 2021. Reglerna är samordnade med de närbesläktade branschorganisationerna Säker Vatten och BKR, Byggkeramikrådet. I en serie artiklar kommenterar GVK de viktigaste förändringarna i branschreglerna, varför de gjorts och vad det rent praktiskt innebär för våtrumsentreprenören. Säkra Våtrum 2021:1 gäller samtliga installationer som påbörjas efter 1 januari 2021.

https://www.gvk.se/branschregler/revidering-branschregler-2021/

Här läser du om andra viktiga förändringar i de uppdaterade branschreglerna;
Enklare att läsa och förstå

Säkrare rörgenomföring med större avstånd

Täta plastmatta mot rör

Rör som bryter golvets tätskikt