Till huvudinnehållet

Butylband ger säker tätning mot rör

När de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1 började gälla i januari i år fick metoden att täta väggmatta mot rör en ny, säkrare lösning. Tätning av väggmatta vid rörgenomföring i vägg ska göras med butylband, om inte leverantören rekommenderar annat. Tätningen ska även ha ett sprutskydd, till exempel en väggbricka, för att förhindra mekanisk åverkan på butylbandet.

När de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1 började gälla i januari i år fick metoden att täta väggmatta mot rör en ny, säkrare lösning. Tätning av väggmatta vid rörgenomföring i vägg ska göras med butylband, om inte leverantören rekommenderar annat. Tätningen ska även ha ett sprutskydd, till exempel en väggbricka, för att förhindra mekanisk åverkan på butylbandet. Enligt tidigare gällande branschregler behövde väggmattan enbart krängas mot röret.

- Att täta med butylband är utmärkt. Bakgrunden är att det på senare år kommit in nya typer av rör på marknaden, där det funnits en del frågetecken kring tätningen, säger Stefan Granöö, svensk Teknisk Chef från Tarkett som också sitter i Golvbranschen, GBRs, Tekniska Kommitté. Dessutom blir det nu också en tydlig ansvarsfördelning mellan yrkeskategorierna.

Tätningsmetoden är säker och har även testats vid en tredjepartskontroll hos forskningsinstitutet Rise. Både Tarkett och Forbo, de två största leverantörerna av väggmatta, tillhandahåller egna butylband. Stefan Granöö understryker vikten av att träna och följa monteringsanvisningarna.

- Det här är ett jobb för proffs, det är inget som vem som helst kan göra. Det är ett hantverk och kräver kunskap och inlärning.

Den nya säkrare lösningen är ett resultat av samarbete mellan GVK, Byggkeramikrådet BKR, Säker Vatten samt leverantörer av VVS-produkter och tätskikt. Tätningsmetoden är på så vis väl förankrad i våtrumsbranschen och bygger på erfarenhetsåterföring.

De nya branschreglerna, som gäller alla installationer som påbörjats efter 1 januari 2021, är för första gången samordnade mellan GVK och de närbesläktade branschorganisationerna BKR och Säker Vatten. Samordningen leder till en tydligare ansvarsfördelning och därmed säkrare våtrum.

Här finns Säkra Våtrum 2021:1 att ladda ned