Till huvudinnehållet

Plastmattor för delreparation

En delreparation av tätskiktet kan bli aktuell när det har skadats eller när den underliggande konstruktionen i badrummet fått skador eller fel så att en del av tätskiktet måste tas bort. Åtgärden är en smart lösning för både ekonomin och klimatet, men det är mycket att tänka på när man ska återställa ett befintligt tät- eller ytskikt genom delreparation.

En delreparation av tätskiktet kan bli aktuell när det har skadats eller när den underliggande konstruktionen i badrummet fått skador eller fel så att en del av tätskiktet måste tas bort. Delreparation är en smart lösning för både ekonomin och klimatet.

Det finns dock flera aspekter att ta hänsyn till när man ska återställa ett befintligt tät- eller ytskikt genom delreparation. Först och främst krävs att aktuell plastmatta/tätskikt är branschgodkänt (VT-godkänt), är godkänt för delreparation samt har monteringsanvisning från leverantören som beskriver hur reparationen ska utföras. Även den ersättningsbit som används vid reparationen måste vara VT-godkänd OCH godkänd för delreparation.

Delreparationen ska utföras av behörig montör med tillräcklig kompetens och dokumenteras enligt GVKs kvalitetssystem. Efter slutförd delreparation kan beställaren boka en särskild kontroll.

Golvbranschen, GBR, godkänner och listar de plastmattor/tätskikt som är möjliga att använda för delreparation. Du finner samtliga godkända plastmattor för delreparation här.